Thi công tấm tường Eurowall

Hỗ trợ ngoài giờ: (+84-22)6353 7669

Quy trình thi công Tấm tường Eurowall với 05 bước chính như sau:

  • Bước 1: Kẻ mực định vị tường
  • Bước 2: Lắp thanh cữ, cây chống
  • Bước 3: Lắp dựng tấm tường
  • Bước 4: Lắp nêm gỗ cố định tấm tường
  • Bước 5: Chèn vữa và xử lý mối nối

Mô tả

Bình luận

Sản phẩm khác