Tầm nhìn Sứ mệnh

Tầm nhìn 2025

HÙNG DŨNG phấn đấu trở thành nhóm doanh nghiệp hàng đầu về hạ tầng tại Việt Nam !

Sứ mệnh FECON

Sứ mệnh của Công ty TNHH nền móng bê tông Hùng Dũng là phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong kỹ thuật nền móng, công trình ngầm và phát triển hạ tầng nhằm mang lại giải pháp tối ưu cả về kỹ thuật và kinh tế cho các công trình hạ tầng, tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, đối tác đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững nền kinh tế nước nhà.

Triết lý kinh doanh

1

Mọi hoạt động của công ty đều hướng tới một mục tiêu dài hạn là: Ích nước - lợi nhà.

2

Mọi sản phẩm và dịch vụ dù lớn hay nhỏ luôn làm thỏa mãn khách hàng

3

Chất lượng, Hiệu quả, Đúng hẹn để khắc ghi ấn tượng " Chuyên Nghiệp: trong tâm thức của khách hàng".

4

Tài sản quan trọng nhất của công ty là con người, lòng nhiệt tình và quyết tâm cùng tạo lập.

5

Văn hóa doanh nghiệp là niềm tự hào của nhân viên và niềm tin cộng đồng

6

Học tập, rèn luyện không ngừng đổi mới và thích nghi là trách nhiệm của công ty và mỗi thành viên.