Thiết bị xe khoan xi măng đất chuyên dùng Kobelco

Hỗ trợ ngoài giờ: (+84-22)6353 7669

Chiều sâu khoan: 40 m

Đường kính: 1.0m

Mô tả

Bình luận

Sản phẩm khác