Cọc bê tông cốt thép

Hỗ trợ ngoài giờ: (+84-22)6353 7669

Cọc bê tông cốt thép và cọc bê tông cường độ cao ứng suất trước được sản xuất theo tiêu chuẩn mới nhất phù hợp TCVN 7888:2014

Mô tả

    Cọc bê tông ly cốt thép

Bình luận

Sản phẩm khác