Cọc bê tông ly tâm

Hỗ trợ ngoài giờ: (+84-22)6353 7669

Cọc bê tông ly tâm ứng suất trước (PC) và cọc bê tông cường độ cao ứng suất trước (PHC)  được sản xuất theo tiêu chuẩn mới nhất phù hợp TCVN 7888:2014

Mô tả

    Cọc bê tông ly tâm ứng suất trước:

Bình luận

Sản phẩm khác